Általános szerződési feltételek

Az allergenekről dispatcher kollégánktól érdeklődjön!
 
A rendelésfelvételről hangfelvétel készűl, melyet 3 napig tárolunk, kérésre pedig átadjuk.
 
A honlapon található képek nagymértékben hasonlítanak a kész ételeinkre, de azok nem minden esetben pontosan ugyan olyanok. Kérem tekintsék a képeket illusztrációnak!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF):
Gastro Staff Kft. (8542 Vaszar Gárdonyi Utca 21.)., Cégjegyzékszám: 19-09-523932, Adószám: 32320039-2-19) mint Szolgáltató továbbiakban: („Szolgáltató”) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen: „Felek”).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató által nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, ami a www.pizzaaqua.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található élelmiszer webáruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
1.2. A Weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételekkel.
1.3. A www.pizzaaqua.hu szolgáltatásait bárki (18. életévét betöltött személy, vagy törvényes képviselő engedélyével rendelkező személy) jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát. A sikeres regisztrációval a Megrendelő az ÁSZF rendelkezéseit elfogadja és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el. továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, azonban a Megrendelő a megrendelést csak a megrendeléstől számított 10 percig jogosult lemondani. illetve lemondható, a megrendeléstől számított 10 percig. A feleknek erre telefonon van lehetősége. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott áru időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során, a csomagolás teljesítésével jön létre, a rendeléshez tartozó számla kiállításakor.

1.4Nyitvatartási idő
Üzlet nyitvatartási ideje: 10:00-21.00 óráig.
Telefon: +36-89/769-002
                 +36-70/883-4-777
Rendelésfelvétel telefonon naponta: 10:30- 21:00 óráig.
Rendelésfelvétel online naponta: 6:00- 20:35 óráig
Internet cím: www.pizzaaqua.hu
E-mail: gastro.staff2023@gmail.com

2. Regisztráció
2.1 A regisztrációval Megrendelő félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
2.2 A személyes adatok kezelésének hozzájárulását Megrendelő bármikor visszavonhatja, illetve töröltetheti magát a Szolgáltató rendszeréből. A Szolgáltató a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásától számított 5 napon belül jogosult törölni a rendszeréből.
2.3. A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő a felhasználó nevét, jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatása a bejelentkezés után lehetséges. Aktív rendelést érintő adatok módosítására a Központi telefonszámon van lehetőség, abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a Szolgáltató még nem kezdte meg.
2.4 Megrendelő kijelenti, hogy a megrendeléshez szükséges 18. életévét betöltötte, vagy ha még nem, akkor rendelkezik a törvényes képviselő engedélyével.

3. Megrendelés
3.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, Forintban értendő és az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára a kiszállítást nem tartalmazza.
3.2. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
3.3. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.
3.4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Megrendelőtől és csak akkor fogadja el, ha a Megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti.
3.5. A Megrendelő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3.6. Szolgáltató a Megrendelő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Megrendelő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolhatja.
3.7 A megrendelés és visszaigazolás nyelve: Magyar vagy Angol
3.8. A pizzaaqua.hu fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az akciós termékkínálatot előzetes bejelentés nélkül - megváltoztassa, az egyes termékek elérhetőségét korlátozza, ill. a meghirdetett akciók kezdési és befejezési időpontját módosítsa. A fenti esetleges változtatásokért az online áruház jogi felelősséget nem vállal.
3.9. Az ételek tálalása eltérhet a képeken láthatóakétól.
 
4. Szállítási és fizetési feltételek
4.1. A Szolgáltató a megrendelt termékeket díjazás ellenében házhoz szállítja.
4.2. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi és a vételárat legkésőbb az átvételkor kiegyenlíti. 
4.2. A megrendelésre kerülő termék/termékek fizetésére több mód adott a Megrendelő részére, amik közül a megrendelés elküldése előtt választhat a Megrendelő. 
·         Készpénzes fizetés
·         Bankkártyás fizetés a futárnál
·         SZÉP kártyás fizetés a futárnál
·         Egyéb étkezési jegyek

A Megrendelőnek akkor van lehetősége a házhoz szállított ételek mobil bankkártya terminál segítségével a helyszínen kiegyenlíteni, amennyiben a bankkártyás fizetési igényét előre a megfelelő helyen vagy diszpécserüknek jelezte. A kiszállítást végző személy a kártyás fizetésnél Megrendelőtől egyéb személyes fényképes okmányt is elkérhet. A Megrendelő elfogadja, hogy a rendelés elküldésével az általános szerződéi feltételeket is elfogadja.  A Megrendelő címén történő bankkártyás fizetési szolgáltatás limitált mennyiségben tudjuk kiegyenlíteni.
4.3. A megrendeléseket a Szolgáltató a honlapon közzétett feltételekkel teljesíti.
4.4. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Megrendelő által a megrendelés feladásakor megadott helyszínen teljesíti.
4.5 A Szolgáltató weboldalán található árak díja a csomagolás költségét is tartalmazza.
4.6. A szolgáltató az étkezési utalványokból pénzt nem tud visszaadni.
4.7 Kiszállítást végző cég: Gastro Staff Kft.
Az ételek kiszállítása a nyitvatartási napokon 10:45 órakor kezdődik.
A kiszállítási idő az üzletünk terheltségének és a kiszállítási távolság függvényében 30-140 perc között változhat. 
Átvétel az üzletben: Az ételek átvétele az üzletben 10:45 órától lehetséges a rendelés leadásától számított 30-45 percen belül. Az ételekre a vevő által kért időponra előrendelést is felveszünk.
4.8 Kiszállítási zónák és díjak:
1. ZÓNA (279,-Ft): Pápa, Pápa-Borsosgyőr, Pápa-Kéttornyúlak
2. ZÓNA (1693,-Ft): Adásztevel, Dáka, Mezőlak, Nagyacsád, Nagygyimót, Nóráp, Nyárád, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápa-Tapolcafő, Vaszar
3. ZÓNA (2997,-Ft) : Bakonyjákó, Bakonypölöske, Béb, Békás, Csót, Döbrönte, Ganna, Homokbödöge, Ihász, Kemeneshőgyész, Kup, Mihályháza, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Nemesszalók, Pápasalamon, Takácsi, Ugod, Vanyola
4. ZÓNA (4894,-Ft): Bakonybél, Bakonykoppány, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonyszücs, Bakonytamási, Csikvánd, Egyházaskesző, Gecse, Gyarmat, Gyömöre, Győrszemere, Kemenesszentpéter, Lovászpatona, Magyargencs, Malomsok, Marcalgergelyi, Marcaltő, Nagydém, Noszlop, Pápateszér, Szerecseny, Szergény, Várkesző, Vinár
5. ZÓNA (5990,-Ft) Győr-Gyírmót, Győr-Ménfőcsanak, Felpéc, Kajárpéc
 
5. Elállás joga, módja, következményei
5.1. Szolgáltató 690,- Ft alatti megrendeléseket nem tudja teljesíteni Megrendelőnek. Ha a megrendelés összege nem éri el a 690,- Ft-ot, a Szolgáltató egyoldalúan elállhat a teljesítéstől.
5.2 Alkohol teremékeket csak 18 év feletti vevőinknek szolgálunk/szállítunk ki. Az életkor ellenőrzését a cég diszpécserei és futárai végezhetik. Amennyiben a Megrendelő az életkorát igazolni nem tudja, vagy nem kívánja, úgy a munkatársunk az alkohol termék átadását megtagadhatja.
5.3. Amennyiben a Megrendelő a vételárat a kiszállított termék után nem fizeti meg, illetve az általa megadott elérhetőségen ténylegesen nem érhető el, valamint ha több alkalommal a Szolgáltatónak kárt okozva tévesen adja le a megrendeléseket, akkor a Szolgáltató jogosult a Megrendelő regisztrációját törölni, illetve jogosult a megrendelés teljesítését megtagadni.
5.4. Az egyértelműen hamis adatokkal regisztrált Megrendelőket a Szolgáltató jogosult az adatbázisából törölni.

6. Az akciókkal és hirdetményekkel kapcsolatos és az abban foglalt ajánlatok változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja.
 
7. Egyebek
7.1. A pizzaaqua.hu weboldal rendelési felületén és a visszaigazoló e-mailekben a rendelési folyamatot nem zavaró módon hirdetéseket helyezhet el. A rendelés leadását követően a rendszer akár több a rendelés tételeihez, fajtájához tartozó értesítést is küldhet. Pld: Minőségi visszajelzés űrlap, kuponok stb. Jelen nyilatkozat aláírásával Ön nyilatkozhat arról, hogy szeretne-e értesítést kapni e-mail címére kampányainkról, újdonságainkról. A kiküldött hírlevelekben lehetőséget biztosítunk a leiratkozásra, így megfelelünk a 2008-ban életbe lépett un. spam törvény előírásainak. Az oldalon belső üzenet formájában értesítheti a pizzaaqua.hu megrendelőit aktuális kedvezményes termékéről vagy akciós ajánlatáról. A belső üzenet ajánlatai visszavonhatóak, és  érvényességi idővel rendelkeznek.
7.2. A Szolgáltató által üzemeltetett www.pizzaaqua.hu webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
7.3. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
7.4 A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén cookie-t helyez el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.
7.5 A Weboldalon kapcsolódási lehetőségeket biztosítunk olyan honlapokhoz is, amelyeket nem a Pizzaaqua Konyhaház működtet, így ha ezen oldalak valamelyikére látogat, javasoljuk, tekintse át adatvédelmi és egyéb eljárásmódjaikat. Más vállalatok irányelveiért és gyakorlatáért nem vállalunk felelősséget.
7.6. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Megrendelő adatait harmadik félnek nem adja ki. A Szolgáltató a Megrendelő adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.
7.7. Felhasználó a regisztrációval az adatvédelmi szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
7.8. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
7.9 Amennyiben Megrendelőnek olyan kérdése lenne, mely jelen Általános Szerződési Feltételek alapján nem egyértelmű kérjük, jelezze nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
7.10. Az általános szerződéi feltételek elfodadásával a Megrendelő hozzájárul, hogy részére a Szolgáltató reklám jellegű emailt küldjön. 

8. Reklamáció
8.1 Reklamációs joggal minden olyan fogyasztónk élhet, aki 24 órán belül igénybevette a Pizzaaqua Konyhaház szolgáltatásait. A reklamáció kizárólag írásban fogadunk el az gastro.staff2023@gmail.com email címre. A rendelés felvételi vonalakon nem áll módunkban reklamációt felvenni, vagy kezelni. A megadott időn kívül beérkező panaszokat cégünk nem köteles kivizsgálni.

9. Záró rendelkezések
9.1 A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján peren kívül rendezzék. Amennyiben a peren kívüli egyeztetések, tárgyalások nem lehetségesek, vagy azok ésszerű időn belül nem vezetnek eredményre, a Felek a jogvita rendezésére, értékhatártól függően kikötik a Szolgáltató mindenkori székhelye szerint illetékes helyi, illetve megyei bíróság kizárólagos illetékességét.
0